HEMŞİN VE TULUM


            Tulum Hemşin'de çalınan tek halk çalgısıdır. Bu halk çalgısı Batı Türkistan'dan İran, Erzurum, Rize ve Artvin yöresine gelerek Türklerin tarihsel göç yollarını izleyen çok eski bir halk çalgısıdır. Düğünlerde, göçlerde horon oynanır. Horon, tulum eşliğinde kalabalık bir grupla, kadın ve erkek beraber oynanan yöresel bir oyundur.


Oğlak derisi veya bir yaşındaki keçi derisinden yapılır. Derinin üstü ipek veya kadife bir kumaşla kaplanır. Bu kumaş üzerine geleneksel yöresel motifler işlenir. Çalgı kısmı yörede yaygın olarak bulunan ve çok tutulan şimşir ağacından yapılır ki buna nav denir. Sekiz perdeli çalgı kısmı olanı da vardır. Son yıllarda çağdaş müzikle uyum sağlamak için tulumda bazı değişikliklere gidilmiştir.

 
Horonun çeşitli biçimleri vardır; Bunlar Hemşin, Yüksek Hemşin, Kaçkar. Bakoz,Rize, Çinçiva, Samistal, Çarişka, Papilat, Çiftayak... Horon oynanırken karşılıklı atma türküler denilen türküler söylenir. Genellikle bu türküler o günün anlamıyla ilgilidir. Tulumcu tulumunun Sesi çıkmıyor sesi Bu bizim tulumcunun Kesildi mi nefesi gibi bir dörtlükle başlayan atışlama uzun süre devam eder. Bu süre içerisinde atışmalar çeşitli alanlara kayar. Bu alanlar kimi sitem, kimi sevda, kimi de yergiye dönüktür. Oyunlarda Hemşin insanının iç dünyasın doğa ile savaşımı,özlemleri,aşk,göçe hazırlık, gelinin baba evinden ayrılışı sırasındaki üzüntü ve üstü kapalı sevinç,tulum ezgileri eşliğinde figürlere dönüşmüştür.

Hemşin'in yetiştirdiği Ustat tulumculardan en tanınmışı Remzi BEKAR'dır. Daha sonra genç nesilden adını duyurmuş ve duyuracak birçok tulumcu yetişmiştir.


Tarih: 8.4.2012

www.hemsinvadisi.com
http://www.hemsinvadisi.com/