HEMŞİN İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI


17 Eylül 2019 tarihli 1553 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hemşin kentsel Dönüşüm alanındaki taşınmazların Acele Kamulaştırılması karar verildi.

Kararda "Bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir" denildi.


http://www.hemsinvadisi.com/resim/haber-opvcTq8C6Ojj.jpg
Tarih: 19.9.2019

www.hemsinvadisi.com
http://www.hemsinvadisi.com/