Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi          Fotoğraf Galerisi
 

Desek yazsakmı acaba,Doğu Karadeniz Gezi İzlenimleri, 8.bölüm... - www.hemsinvadisi.com
   
 

Sakaoğlu M.Ali ¬

Sakaoğlu M.Ali

 Desek yazsakmı acaba,Doğu Karadeniz Gezi İzlenimleri, 8.bölüm...
 YAZI BOYUTU

 Tarih : 6.10.2013 - 01:03:44 


ARTİST OSMAN..PLÂKÇI'NIN KIZI İLE KAÇIN CA, MAKSİM GAZINOSUNUN SAHIBI KÜPLER E BİNMIŞ TI!...Gençlik ya...


Ayrıntılar

Desek yazsakmı acaba,Doğu Karadeniz Gezi İzlenimleri, 8.bölüm...

ARTİST OSMAN..PLÂKÇI'NIN KIZI İLE KAÇIN CA, MAKSİM GAZINOSUNUN SAHIBI KÜPLER E BİNMIŞ TI!...Gençlik ya...

*ARTİS OSMAN,İLK PLÂĞI,"NASIL KANDIM AŞKINA?.." DAN SONRA..(desek,yazsakmı acaba? D.Karadeniz İzlenimler-8.bl)"Birimizin Hayat Hikâyesi,Hepimizin Hayat Hikâyesi Gibidir. M. Ali

Doğduğu Ana evinde,bu oda senin,bu oda benim"tartışmaların ardından,takımı tarağı toplayıp, baba evinde,Anansinin evlilik odası olan köşteki odasını yeniden elden geçirmiş,ilaveler yapmış, yıllarca boş,viran kalan ocağı şenlendirmişti...Şenlendirmişti de,Yıllarca buralara gelmeyen,diğer mırasçılarınkızıl kıyamet koparıp,"ver yansın"larına da hedef olmuştuştu.Fuzulî şeylerde inatçi-lığı- tuttuğu kadar,ticarî işler de de,istikrarlı-inata sahip olsaydı- bir mızaca sahip Osman,onlara aldıriş filan etmemiş,hiç kâr getirme yen mas rafları yapmış,hâlâ da yapmakta ydı..Allah niyetine göre versin di de..çok mıraslı yerle -ata yadıgâlarını koruma altına ala bilmek güzel şeydi-masra flar, yatırım yapmak..sancılı işlerdi.. En azın danorada kabırstanda yatan Atalarını sevindirmesi idi..Onların duası herşeye de bedeldi,bizim görüş ümüze göre..Eh..Osman'a da niyetine göre versin di!...Üç beş kuruşlar birleştirilip Hemşin'e su,meşrubat atelyesi gibi,hem iştırakçılara, hemde bölge ye faydalı olurdu da..bilgili, ielrisini gören, önder lazımdı..Sular boşuna akışı derinden üzüyordu biz lerii..Hele meyvelerin dallarında çürüme si?..

*Sabahın erken saatlerinde kalkıp,köşkün ön ündeki bahçeye kazıyor,fasülye,kabak töh ümlari ekiyor, bizde ister istemez yardım etme ye çalışıyoruz,daha önce-alattığımyer, Çayka ra,Çayırbaşı'nda- inşaat işine yardım etmiş, elim iz, kolumuz,bacaklarımız bir hâl almıştı..(D.Karadeniz Gezi notları 2-3-4'de an latmaya çalışmıştık..)

Bahçenin etrafına çeşitli meyve ağaçları tik miş,biz yemesekte kolu-komşu,kuşlar yer,ec dadin yaptıklarını bizde yapalım, düşüncesin de...

"AHA KENDİSİ ORADA!..GİDİN CANLI RÖPORTAJ YAPIN..O ANLATSIN, SİZ DE YAZIN!.."

„ Nasıl kandım aşkına,aldattın beni, aldan dım sana..“


k *Osman,Hüseyin-Ayşe'den olma,Emine,Halil,Zeynep, M.Ali kardeşlerin en küçüğü.. .İlk ,Orta okuldan terk,ön ce,Özalıt, banka cılıkta çalışır ken,talebe dönemi- daha sonra, ağabeyi mesle ği pastacılığı öğrenmiş,daha son ra,abisi onu, İstanbul Aksaray da özel bir müzik evin de eği time kayıt ettırmıştı..Okumadı,barı muzikcı olsun.. giyim kuşamı ile de,bu işlere yatkın dı, hani.. *Huri Sapan, Hayrı Şahin, Mehmet Altun ile,dersler almış,ilk plâğı, "Nasil kan dım aşkına?" yapılmış,afişler basılmıştı bile..Başta,ağabe sinin desteği ile, belki de,sanaat, meslek olarak henüz hak etmedığı yükselişlere süratle,basamaklarndan yukarı çıkıyordu da.. ya taşıma sı?..Mühim olan da bu idi...* Ünlü solistlerin sahneye çıktığı,mehrum Fahrettin Aslan'a ait,Maksim Gazinosun da,af işleri asılmış,5 bin Tl.da kaparo alınmıştı, bile..Bu arada,Kınık Pl âk Evi sahibin kızıyla,kayıplara karışmıştı!.. Küpl ere binen sade cece,rahmetli Fahrettin Aslan değildi.. hepi mizi sıkıntıya koy muştu ya..Fahrettin Aslan baba adam dı..Üstelik hemşerilerine düşkündü..ricada bulunmuş,afını talep etmiştik se de..,ikincı plâk çalışmaları sekteye uğramış,"Aşka doymadan" adlı eseri,Dur sun Salkım okumuştu..Müzik hayatı da kapanmıştı.. -bu arada, bizim güftelerini yazdığımız,"duyarsan selâ sesi,ölen benim bunu bil"adlı eseride,Ayla Bora"Hacı baba"adı altında plâk ve kaseti çıkmıştı..telif haklarımız ödenme mıştı...- ..ben ol saydım, kendimi yetıştırır,devam ederdım-...Belki de onun için mühim de ğildi.. kim bilir, bir ara bunalıma da girmiş olabilirdi se de,pekte mühim sayılmazdı maddı bakımdan?,abisı,sağ olsun du!.. Abisı,M.Ali,daha önce, yakın arka daşının kızını gelin yapmak istemış arkadaşlıklarını daha sıkı perçinlemek istemıştı,nasıp ol mayınca; birbir lerinden kopmuş olan akrabalarndan,amca kızının,tekızı Zekiye'yı gelin et mış,boylece de,dargın,dağmadağın akrabaların,yeniden yakınlaşmasını,düşün müş tü.. İyi mi,etmişti,kötü mü?..Ee bunları da,ya emmi kızına,ya da..Zekiye'ye sormak lâzımdı!.. Bu, isteksız"yaşanmış hayatları" gençlığe,çevre-sahıpsızlığa,toyluğa bağlamak lâzım dı..En önemlisi de,"düzenli bir aile yapısına" sahıp olamama yatmaktadır.Aile bağları çok mühim dır. Bunlar,çeşitli bahanelerle olmayınca..ruzgarın savurduğu yaprak gibidir insan oğlu..

"..Sokağın ardı çarşı,Evimiz karşı karşı/Gel beraber gidelim,ele-düşmana karşı"..(..)Huri Sapan'dan..

*"Bir de kendisinden dinlemek lazımdı..Aha,kendisi orada,gidin, canlı ropörtaj,mulâkat yapın..Alın Size..canlı,hiç duyulmamışMagazın haberleri..O anlatsın,Sizde yazın!.."

HER ŞEYİN DOĞRUSUNU YAZDIĞIMA İNANARAK..ŞAHISLAR ÜZERİNDE NEGATİP-POZİTİF HÂYALLER KURMAYINIZ!..

İzmir'de ticari işlerle uğraşırken,işi oğlanlarından birine terk edip, Mayis ayı denildimi,İzmir de doğ up büyüyen,Köy işlerine yabancı olan eşi Zekiye'yı alır,tekrar buralara gelir,Bağ-bahçe işleriyle-ken dince,oyalanip duruyordu da,İzmir'de,çocukların başı boştu!..

*Her şeyin doğrusunu yazdığım da,doğru olmaya bilirdi... bunları birer,birşeyler için beldge olarak kullanmakta olmazdı..Biz,oylesine,"Yaşanmış,Yaşanmış Hayatlar"'dan... Bahsediyoruz..bu kadar basıt.. şeylerdi..

KİRİM DA,ZALİM STALİN ZAMANINDA SÜRGÜNLER,MAL-MÜLKE EL KOYMALAR..

Bu yarı taş konak evler,mahalleler taâ eski zamanlarda yapılmıştı. Osmanlı döneminde,Rus-Türk-1878-Şavaşların dan çok önce lerin de,de,Kirim'de iş güç sahibi olanlar,bu Ana vatanlarını da unumamış,buralarda bu evleri maha lleri, hayrat çeşmeleri,değir menleri,taşlar döşenmiş, merdi ven vari yollar,su kanalları yaptırmış lardı. Bunlardan arta kalanlar ise,eski mezarlıklar, zimbilde küf tütmüş,eski yazı kitaplar..Bunların yanın da,Mezralar,Yaylalarda ki taş kon ak, evler.. Bunların hikâyesi de elbette çok uzundu.Sorul ması,araş tırıl ması,eski kaynaklar bugünkü Türkçe ye çevi lip,Kitaplaştırmak lâzımdı...

KIRIMIN,EN SON EFSANE İSMİ,CEMİL KIRIMLIOĞLU'NDAN DİNLEMEK LÂZIM DI!..

(Sol resimde,Stalın,Alman Hitler hükümeti ile,saldırmamzlık antlaşması imzala yarak,Kafkasya daki Müslüman-Türklere baskıyı,dilim dilim bölme faaliyetlerinde hiz ver miştı.) Kırım'in Bolşefiklerin eline geçmesiye,bazıları oraları tek etme miş, bazıları da bilinmek üzere,zalim -sol resimde,Almanlar ile saldırmamzlık paktı yapmış tı, ancak..Savaşta,Müslümanlar,öncepheyesürmüştü-İnönü' nun,İtalya'nın bize teslim ettiği o askerlerden bazılarını,Rus cella tın a vermış,kimi tankların paletleri altında,bazıları da,kurşunlanarak katledil mişti,yazılanlardan,birkaçıy dı,hanî!..-Aslen Gürcü olan,Stalin zamanın da,Vagonlarla ölümlere gönderilmiş,mal-mülklerine el konul muş, bazıları da,Batum da,yeni iş,mekânlar kurmuş, bazı larıda,burlara gelerek,diğer şehir lere yerleşmişlerdi. Demir perde duvar ların örülmesi ile, daha güzel şartlarda olmak üze re,bu aillerin bir çoğu, bura ları tam terk etme selerde,diğer şehirlere yerleşmış,yıllarca buradaki mekân ları kaderine terk edilmişti. Kimi yıkılmış,kimide,hâlâ ayakta kabilme şansını, buralar da kalan ların sayesinde yakalamıştı.Zaman,imkânlar değiştikçe,boşalan bu evler,Bağ-Bahçe,tarla,ormanlar, şimdiler de,bir çoğuna da devlet baba, Bağ-Bahçe sıfatını kaybetmiş,ormanlık olmuş diye yıllarca gelmedığı bu yerlere,el koymuş,Vatandaşla-Devlet baba mâhkemeler düşmüş tü.. Daha önceki yazılarımızda ne demiştik,"Karadenizlinin Tarihi de,Kâderi de aynı dır".. Bura da ki insanların kaderi de birbirine benzerdi.Biz,Osman'dan bahsederken,siz,onun yerine,Halil, Mehmet,Yakûp, Yusûf..Cevat,Fikri..sayıp,kabul ediniz...Aşağı yukarı, hepsinin anıl yazıları, bimem ne defterine öyle yazılmış,kaydı düşülmüş,gibiydi.. Hep erkeklerden bahsettik,ya o Anaları mız,baci,gelin,kız çocuklarımızın çileli hayâtları?.. Ki,nice mâni,türkülerde dile getirilmişti... İsterseniz o,mâni,Türkü lerden birini,bir kaçını Sizler bu sayfalara ilave ediniz,yahud, okurken..ara verip,bir tane fısıldayıp,söyleyiniz!..Hadi yine ben bir taşlama ile,söz edeyim de yerine ulaşa..

BAŞI BOŞ BIRAKILAN İNSAN,BAŞI BOŞ AT,EŞEK,KATIR,İNEK..VELHÂSILI HAYVAN GİBİDİR.. -Şahsen,Hayvanları severiz,selâm olsun onlara!..- BU HALLER, BAZEN,MÂNİ,TAŞLAMA DENİLEN,ATMA- TÜRKÜLER DE DİLE GETİRİLİR,HALKIN,ŞAHISLARIN BU TAŞLAMALA RI, ZAMANLA,KİMLER TARAFINDAN YAZILDIĞI BİLİNMEZ, ANONİM OLURDU...

..HER HEMŞİNLİ,ŞÂİR GİBİDİR DE.. ÇEKİNİR;DEMEZDİ..* Ne Evi,ne Ağırı,dolaşır levi levi!..Ya Kurt'a ya Çakal'a..yem olurda kurtulur,bu akılsuz Babası...

"Ne evi ,ne ağırı,dolaşı levi levi!/Köyün ağzında sakız,Bakiye'nun Buzağı!(..)"..Al size bir serdeniş,uyarı,dolaylı kınama,mânı,taşlamasından iki kı'ta..Bunları çoğaltmak mümkündü..Birde başka tarafından bakalım.."..Kapı kapı dolaşır Bakiye'nun Buzağı../ Köyün ağzında sakız,Bu Buzağın Çoban'ı!..(Çoban,burada "baba"dır.."..Ya kurt'a,ya Çakala,Yem olsurda kurtulur./Yedi Köye fenaluk,Sonunda toprak olur!.."..zamanla bu diziler,kim düzmüş,ne zaman yazılmış bilinmez,kitaplar,bestelerde yerini alsada,araştırmadan,kolaya kaçılıp ,"anonim,otantik",alışılmış yazılar düşülürdü.

BÂKİYE GÖZLERİ YOLLARDA..KUZUSUNU GÖZLÜYORDU...BURDA,"BÂKİYE" BİR MISALDI.. BUNUN YERİNE,"ZEYNEP,EMİNE,BAHAR,MÜTEBER"DE KOYABİLİRSİNİZ...

(En azından,talim-terbiyesine göre,Bâkiye'nın kızları,diğerleri gibi,başı-kıçı açık bir vaziyette,yarı m akıllı,-Şahsen ben,başı açık dolaşanlara,"yarım akıl"lılar,sahte müslüman-hristiyanlar-olarak görü yoru m, kusura bakmayın!..'- örf ve âdet,mü'min,Türk 'âile mefküresine yakışmıyan bir halde,şur da bur da,sokaklar da gezenler gibi değillerdi..Tabiiki Örtünme başka,ahlâklı olma başka şeylerdıi. Şekil başka,yaşama-yaşatmanın da başka şeyler olduğunu da farkındayız..Nice ötülü,tesettülülerin de bu bahsettiğimiz,örf -âdet,Mümin Türk âile yapısına uyamayan,yakışmayan,mefküreye hıç yakışmayan,aykırı hallerde olduklarını da görüyor,biliyorduk..Lâkin..her zaman,doğrunun yanında ki tavrımızı burda da belirtmek isteriz..)

Gözlerini pencerden dışarı tâ uzaklara dıkmış..,içinden,"..Ne sayar,ne lâf dinler.Nazar değmış kızuma!../ Allah iyi etsun sonunu,Hasta etti beni da!.." manı,türküler yakardı da,dışa vuramazdı...Dışarda ki elin ağzındakiler yeterdı ona.. Bi ona,bir buna..derken kızı da bulanıma düşürmüşlerdı, denilebili rdi..pek te oyle değildi..İnsan,başı boşluğa alış tımı..artık,Şeyatnın kanatları altındadır..ifla olması da..tedavi gerek tırır dı...Hem ruhanî..hemde.."Bir damla mürekkep,koca ırmağı bulan dırır!" meselesi..Nasıhatlara,tercübelere kulak kapatmak.."..aman sende!"demelerın sonu,sonu n da husranlara da vesile olabiliyordu..Gazete sayfaları,TV erklarında görüyoruz..İllaki,hatasız kul olmazdı da,"kul"olan,noksanlıklarını tamamlamaya çalışırdı.Başın,dışın ağırdığında,"doktora"gidişler gibi..Gene de,Siz siz olun,evlâdlarınıza arkadaş,dost gibi davranın...

"..Adom ile birlukte,ne yer nede içeruk/Dosta düşmana karşı, Zoraki ayaktayuk!..".. desinde,biraz olsun rahatlasındı..Herkesin bir derdi,çilesi vardı..Anlatsa bir türlü,anlatmasa bin türlü...

(Müsadeniz le,araya yine bir not düşelim; Her Şiir,deyimler okuyunca aklıma gelir, hatırlar, üzülür,öfkelenirim...

POSTA İLE GÖNDERDİĞİM ŞİİR,DEYİMLER YAZILI DEFTERİ HÂLÂ ULAŞMAMIŞ,GİTMEMIŞTI..

Böyle türkü,Şiirler okuyunca,Ağa,Halil'in Şair yönüde vardır..Çok değerli Şiirler yazmış olan defteri Posta ile kendisine göndermış,ulaşmadan kaybolmuştu,10-15 sene evvelinde..her Şiir, Deyimler okuyunca aklıma gelir,yeniden üzülür,öfkelenirımm..ikici hayıflanmamda,"ne diye kopya" yapmadığıma idi..Bunu hiç unutmam,çok değerli Şiirler ve deyimler vardı.. Paketin içinde,man gır arayan şerefsızler,barı o Şiirler yazılmış,notlar düşülmüş,kabarık kitap gibi,defteri yakıp atsalar dı bunu buraya kayt düşmeyi de bir borç biliriz..)

Adam,Hemşin türküsü söylüyor,"..Akar Hemşin deresi,Çat düzüne yol olur./Büyüğü evlenince küçü ğüne yol olur."..Hayde gidelüm hayde Hemşin Yaylalarına..Nanı nanı,(yani,Beşikte uyutulan, "sallanan"çoçuk,"Sallana salana" gel"demek.Hayde lilik(burda, "lilik" çocuk eline"oyuncak" dem ektir. Mahalı ağzı ile,"..Hayde liliğum hayde.."de şeklinde olmalıdır." Yapılan plâk,kasetlerde, bu kıt'alar.., "..Hay de güzelim "oy,oy.."şekline çavrilmiş,ahenkı,ağız uyumu da bozulmuştur!..Ne güf teye,nede nizama uymaktadır..Parası olan,İstn.plâkçılar çarşısında bu işleri yapan" iş bitirenler" vardır, uzktan uzağa bu gibi "mahallî,mânı,türküleri"kendi kafalarına göre,karmakarışık birşeyler yaparlar..yanlıştır,doğru değildir..

Aslinda,her bölgede,Meselâ Hemşin Belediyesi'nde, Okulunda,"Bölge halk müziklerini çalan,yaşatan geliştiren,kol,cemiyetler olmalıdır.Bir Millet,Nakış,mânı,Türkü,Hikâye ile devam eder..Ne ise,dersimiz,ne edebiyat,ne de müzik,nota,güfte olmadığına göre.. yaprağı değıştırelim.. devam edelizm...

BUNCA DİL DÖKMEMİZE RAĞMEN,HÂLÂ MAL-MÜLK KAVGASI..MIRASÇILAR..

* YILLARCA GELMEYEN DEVLET BABA,ŞİMDİ ORMAN OLMUŞ ARAZILARA..

Burada,onun bunu soz-sop seceresini yacacak,kayırmalar düşecek değiliz.Her memlekette,köy de,kasaba da aynı dert,benzer sıkıntılar..(Sağda,Hitler Almanya'sında,Ruslara esir düşmüş,Rus işhalinde ki Türk- Müslüman devletlerine yardıma giden Alman askerleri Kafkas dağla rın da..Gaye bağcıyı kutarmak gibi gözükse de,kendini isteklerini, el de etme,düşmanı dize getirmekti..Peki oldu mu?..Miliyonlarca insa nın acılar,çile içinde evinden,barkından,acılar,aç-susuz sıkıntı,çileler,onca canların yok olmasına mal olmuştu..ve de hâlâ,bu çığ süt içmış insanın kavgası,sürtüşmesı devam etmekte!..Birileri igal peşinde,öteki de Vatanını kurtarma çabasında idi..) ..Bakınız..,yine araya başka şeyler soktuk.. hadı,devam edelim...

Hâni,derler ya.." Kefenin cebi yoktu" da,varmışcasına,yersiz tartışmalar,lüzümsüz kalp kırmaları da,buaraya geldik,kız-erkek kardeşler arsında gördük...Bu tartış maları,taa İzmirdeyken, çocuktum,kulak müsfiri olmuştum.Her ikiside rahmetlik olan,babam Hüseyin ile Hasan -amcam -arasındaydı..Ağabeyine saygili idi..Bugünlerdeki gibi,ileri geri konuş ma yoktu.Edep vardı,saygı vardı."..Ben hakkımı,ahirette alaca ğım"gibi laflar sarf etmişti,hiç unut mam,o köye geldiğin de de,bu gibi lafları duymuştum.Detaylı öğrenmediğime,notlar almadığıma yanarım... Yâni,İzmir deki kardeşlar (üçkardeş; Hasan, Hüseyin, Şükrü-birde, İzmir'de ki,-mal-mükle ilişkisi olamayan- Ankara'da üvey kardeşleri-amcamız-Mimar,Yüzüf Ziya-Kırım-1911 -18.10.1981 Ankara- rahmetlisı vardı,hepsine de rahmet olsun.).. arasında olan,mal-mülkte haksızlık yapılmasıydı.Hatta, İzmir, kemer altında,altı bakkal,üstü ev olan bir yer vardı,orasını babama vermişlerdi de,o, daha sını istiy or du.Bu evin akibetini de bilmiş değilim ya..Bilen birleri varsa,söylesede..bizde bile bilse y dik.Nasıp olur,ömür vefâ ederse,gibip kısa bir araştırma yapmayı da düşünmekteyiz.Şimdi bu kar deşlerden birisi,İzmir Karşıyaka mezarlığın da-Hüseyin-1903-1978,öteki de,Köy'de,ki -Hasan- 1902 -13.10.1980-Hemşin-evin altında,annesi, babannem,Fatma(Fadi)'nin ayak ucunda,başna bile bir taşdikilme den yatmaktay dı... Mırasçıları,(Şükrü-dğ.Hemşin-1904-1993, İzmir-karabağlar -amcam da olanlar gibi)arkada kalanlara bir ilâve yerine,kele pircesine, satıp- savurmuşlardı da,gelip bir mezar taşı yapmamış,yaptırmamışlardı.Atayadı garı bu mekân lara,yıllarca gelmemış,bir çivi çakma parası göndermemişlerdı.(-Hanımından pek çekinen,korkan-sayan,demiyoruz-amcaoğlu ola rak,bizi dahi-başkalarını bilemeyiz- evine,bir hahve,çay içmeye tavet edemeye çekinen, -kılıbığın böylesimi,ne de sek?,.. sadece o,değildi ya-rahmetli olan,Hamdi,kalacağı yerleri, yeniden tahta filan..döşemış,masraf etmişti..(lâf aramızda kalsın;hani,tâ yıllar önce altığı borç DM.imi geriye ödememıştı..biz de, bura da yaptığı masraflara saymış olalım..M.Ali-) Ata yadıgârı Ev'i,Bağ-bahçe,Ormanlıkları,tam korumaya alamamışsa da- ki,çoğuna da, Devlet Baba,"Orman,olmuş" diye el koymuştu.-korumaya Osman almıştı..Bu nereye kadar giderdi..?. .O da...herkes gibi fanî olduğuna göre...

SULARIN BOŞUNA AKMASI,DERİNDEN ÜZER BENİ.. * SÖZÜNÜN GEÇMEDİĞİ YERDE DURMAK,KONUŞMAK YERSIZDI..UZAKLAR DA DURMAK,GAZETE,DERGİ,KİTAP OKUMAK DAHA FAYDALI...Cool*KÖPEK,KEÇİ İLE ARKADAŞ OLABİLİRSİN;İKİ BACALI SAFLARLA KENDİNİ ZORLAMA!..Zwinkernd...

Bu sıralar,buralara geldiğimiz de,başta sevgili Ayşe (Göçoğlu'nu-Gümüş-Yeniyurt/iki tane Ayşe- Yeniyurt- var,öteki de,rahmetli Zelkif amca-mı-nın hanımı Ayşe,o da,Sakaların mezarlığın da yatmaktadır.) ziyaret eylamış,selâm vermıştık. Daha sonra teyzemiz Fatima..Ee,Yakup abimiz ,Yusuf,Dursun kardeşimiz..dahası da var elbet..Anneniz Ayşe ve Teyze Fatime'nın kab rıs tanla rına, hâlâ ,bir taş bile dikilme mişti.Süt ana- mız-mübarekler,herkesle süt ana yapmışlar,o gözelüm kezleri de ele kaçurmuşlar!-mine , ".ele ayıptır,ananızın kabrını yapt ırın!.." dediği sesler,hâlâ kulaklarım da çınlar..Burasını gördüğüm de,bu satırlara aktardığım sırada da,iki defa, hüzün lenmiştik..tez ola,nasıp ola bu eksiklikleri de,gidermiş olalımdı.. Şimdiye kadar bir çok bu ata değerleri Anne-m- Ayşe'nın sayesine ayakta tutabilmiştik...Köy de kalanı Köyü,Şehir de kalanda şehir de bir takımım yatırımları olmuştu... Misal,örneğin;yıllarca ben bu toprakları koruya yım, yıllar sonra gel,bu koruduğum yerlerden beni,bin adalavuralar ile kaçır maya bak!..Olmaz.. Ben burada nöbet tutarken,sen oarlarda-yapabildi ise- mal-mülk sahibi olmuş şun,beni de oratak etmen,banada bir şeyler vermen lazımdı.Nere de,böyle adeletli,vicdanlı birileri de ?.. Oylesine misaller veriyoruz ya.. ne takan..ne de duyan...

*BAKARSAN BAĞ-BAKMAZSAN DAĞ OLUR HESABI...* SÜT ANANIN İKAZI;HÂLÂ NE ANNE'NİN NE DE TEYZE'NIN MEZAR TAŞI KONUL MAMIŞ,AYIPTIR!..

Her ne kadar,ata-büyüklerimiz,geriye kalanları, hakkı ile taksim etmemiş,bugünlere taşınmış olsa lar da,şimdiler de"burası benim,ora sı senin!.." çek işmeleri..Allah,gecin den versin di,henüz adeletli bir şekilde taksim edilme yen, dünyalık-mal- mülk üzerinde, esk ileri (sağ da,2005'de,Hemşin,Hapivonak Yaylasında, Osman hanımı Zekiye ile,ziyaret etmişlerdi süt ana Emine halayı..)onararak yaşatmaya çalışanlardan biri,vefaat ederse,bu işleri kimler, hal edip çöz ecekti?..Muhtar değildim ki,bu işleri hâl etsey dik..Kıt olan,bağ-bahçe,or ma nları da,dilim dilim yapıp,bir işe yaramaz hâle getirilmesine de itirazı mız vardır.Birlikte olsun,ancak herkesi kandine düşün yeride bilme hakkına sahıp olmasılazımdı. Herşeyin doğrusunu,"biz biliriz"iddiasında da değiliz.Sadece,bize ait olan fikir,düşüncelerimizi bey an ediyorduk,herkes için geçerli olan şeyle rdi...

Aslında,hepimiz,"bir tencerenun ba luğı-iz"Üsteluk,Havva Ana,Âdem Ba ba dan,gelen nesiliz...

MADEMKİ,LAFLAFI AÇTİ,KİMMIŞ ŞU "SAKA-OĞLULARI / (Sakaoğulları)?. "SİLSİLESİNE,KISA BİR GÖZ ATALIM... ONDAN SONRA,SİZE GEÇERİZ!..

*Her kes kendi geçmiş,mazî-kuşağını incelese,yahut,birilerine havele etselerdi, "öyle mi,şöyle mi?.." suphelerine de yer kalmaz, meraklar gün ışığına çıkmış olurdu.Ama siz zahmet etmeyin,ben Sizler içinde bu zahmetlere katlanıyoruz.Eh..,geldiğimizde,bir soğuk "macığı"ikram etmenizi, "hak ettuk" deyyup,bekleyebiliriz!..

Bu bakımdan,ben,Sakalar,diyorsam,siz bunu yerine,"..."Sizin kini koyunuz..Aşağı yukarı hepimiz, yine,memleketimizın bir deyimi,ağzı ile,"hepumuz bir tencerenun baluğuuz!."

* SAKA DEVLETİ.. HAZAR DENİZ'DEN AK DENİZ'E...

*Saka devleti gibi,şu "Sakaoğluları" da paramparça olmuşlardı..

Başta,hanî,Mahelle ağzı ile,"Sakanunkiler"den bahsedersek,kökleri tâ,Saken devletine, Saka lar (Merkezi Hazar denizin çevresine,(Milâd-Hz.İsâ'nın doğumdan önce)tahminen, 6.yy lardan önce, Karadenize,oradan tâ doğu Avrupa'ya doğru yayılmış,hala bugünkü Hırvatitan da bile, "İstuk, Saka "soy adlarını taşıyan aileler çoktu.Kimi tarihçiler,İstik-ler,kimi Saken,Batiya doğruİngiliz ce, Sykit-ler demişlerdir.Bu,aile,nesil,Türkî aile soy ağacının bir damarıdır.Dağlara,Körfez-Azak Den iz,Mol de va-Gagavuz'da,Odessa körfesi,Romnaya-Kostence,Varn a Burgaz.. Saymakla bitmez.. Bu bir tarhi konu olduğunda,fazla uzatmadan,Kaçlar dağlarında ve Karadeniz, Akdeniz cığrafyasın da, bir çok yer de adlarını taşırlar.Meselâ,Karadeniz Kaçkar dağları,Kırımın üst bölümlerin den,tâ Hırvatistan'a kadar yer alan adların bir çoğu,Rize,Hemşin de yer alan,"Uskut Dağı"gibi,bir çok yerler de adları,Saka Devleti zamanında koyulmuştu...

HEMŞİN BÖGESİ ASIL ÜÇ AİLEDEN OLUŞMAKTADIR.. DALDAN DALA ATLIYORUZ DA..KAFALAR DA KARIŞIYOR!..ÖYLEMİ?.."HER YIĞIDIN YOĞURT YEYIŞI.."

*Hemşin Bölgesi de,asıl olarak da üç Aile den oluşmaktadır.Pazar kadastro Tapudairesine gidiniz Eskitürkçe ile yazılı koca kitapta okutun uz.Ben o zaman-1980.yıllar-da,bu işte çalışmış ve eskitür kçe yi söken birisi bulmuş,bin rica ile, evinden sırtımla,arabaya,arabadanda,kadastroya taşımıştık...

Zahmetsız Hiçbir şey olmazdı...

Hz.Ali'ye sormuşlar,"Ya Ali içinizde en akıllı kimdir?.." Hz.Ali,"İçimizde en çok akıl alan,en akıllımız o dur."der. Okumak ve haybeyi doldurmak lazımdı.Söz gelimi,Boş ambar da,ancak.. bilmem neler dolaşırmış.. Sakin ha,siz siz olun,heybeye çürük şeyleri doldurupta boşuna amballık yapmayın!...

DEVAM EDECEK..* "Adam 0na derim!." Mürekkep tüketmış,çıraklıktan yetış mış, olsa da..Bir baltaya sap olabilmiştır.*Arta kalan,hazıra bir tuğla koya mayana "adam"yerine koyamam,taş-tuğla daha değerlidir.."

*"..Daha dün ben de Çay topluyordum..şimdi,bâki âlemdeyim..Ana sütü ile uşak yaşamıyormuş,diye, Göçö'nün Ayşe ğalo mun inek sütü ile beslemış,büyütmüşler mış beni.. Bir vesi le..şu zıkkım sıgara illeti yüzünden..acılar çektik,gizledik.. Şimdi, ben,Yusurf,Dursun, Anom,Hasan ,Fikri ağabeylerimiz, yenge lerim, yeğenle rim.. Akşam üstü Ayşe ğala nun sohbet döşe ğinde,hem çaylarumuzı içaak,hem da siz un o akil süz, dünyalık, fuzulî kavga laru ğuz,dargunluklarunuza,bakup bakup,şaş aak!..Hepsinin "boşuna" olduğunu, nasıp olurda, bizim sedirde yer ala bilir seniz,o zaman anlayacaksınız, ne demak isteduğumuzi da..iş işten geçmış olecek!..

*Amanha,bu satırları okuyunuz,saklayınız da,sağa sola atmayınız!..

M.Ali ,4 sy. 8.bölüm. " desek,yazsak mı acaba?..D.Kardeniz izlenimleri"nin,devamı 8.a.da *YeniyurtHaberYorum* "Yaşanmış,Devam Eden Hayatlar..."

* may@yeniyurt-haber.net Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. * Faks:03222-1632 516Paylas |

 
1 2 3 4 5   Bu Yazyya Toplam 13 Puan Verildi
 Kaynak :  Sakaoğlu M.Ali

 Kategori  Sosyal Hayat

1456 Kisi Tarafindan Okundu.

Yorum ( 0 )   

KAYITLI YORUM BULUNMUYOR.

 

 Bu Yazara Ait Di?er Yazylar

Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

 26.7.2018

DÜNDEN BUGÜNE KIRIM

 23.4.2018

DÜNYA'DA İLKLERİ YAŞATANLAR

 16.4.2018

LOZAN'DA KAYBETTiKLERiMiZ... ( 1)

 3.11.2017

SUYA-BULUTA SERDENİŞ

 21.2.2017

SOSYAL MEDYA AİLE YAPISINI TEHDİT EDİYOR

 17.2.2017

TERÖR BELÂSINI BERTARAF ETMEK

 19.12.2016

Bukadarına da, Pes Doğrusu!

 20.3.2016

ASYA'DASN-AVURUPA KI'TASI'NA,DİNÎ ÇATI ALTINDAKİ FAALİYET VE YAYILIMLAR..*Tarsus,Efes,İstanbul..

 26.3.2014

DESEK YAZSAK MI ACABA 10 KARADENİZ İZLENİMLERİ

 12.12.2013

OSMANLI ZULME TAVİZSIZ,HOŞGÖRÜSÜZ DU.. DAİMA MAZLUMUN YANINDAYDI..

 13.10.2013

desek,yazsak mı acaba, doğu Karadeniz izlenimleri 9.bl.

 6.10.2013

Desek yazsakmı acaba,Doğu Karadeniz Gezi İzlenimleri, 8.bölüm...

 6.10.2013

Desek,yazsak mı acaba?.D.Karadeniz'e Seyahat-göze takı lanlardan.. (7.Bölüm)

 6.10.2013

DESEK,YAZSAK MI ACABA?..D.KARADENİZ'DEN...* 5.Bölümün devamı 6.Bölüm..Fındık Hoca'nın kısa seceresi

 6.10.2013

 
 
 

 

 Reklam

Rize'yi Canlı İzle
 Duyuru
 Köse Yazilari

Sevgili Müsellim

Sevgili Müsellim ¬
HRİSTİYAN HAÇLI TERÖRÜ

Dr. Senay Baltacı

Dr. Senay Baltacı ¬
Uzay terapisi de denilen DRX-9000 tedavisi

Davut ŞENTÜRK

Davut ŞENTÜRK ¬
Ramazan

Dr Murat BALTACI

Dr Murat BALTACI ¬
Fiziksel Aktivitenin Yararları

Osman Coşkun

Osman Coşkun ¬
DAVETİYEDİR

Alpay BALTACI

Alpay BALTACI ¬
İYİLİK EKSENİNDE...

Sakaoğlu M.Ali

Sakaoğlu M.Ali ¬
Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

Av Yusuf

Av Yusuf ¬
SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı

Mehmet Okumuş

Mehmet Okumuş ¬
AVRUPA'DAKI GURURURUMUZ MAHINUR OZDEMIR LONDRA'DA MISAFIRIMIZDI.

DOĞU&BATI

DOĞU&BATI ¬
Yazi Eklenmemis

Nihat PAMUKÇU

Nihat PAMUKÇU ¬
KÖR SATRANÇÇI
 

 Reklam Vadisi 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Kaçkar Yolu Şenliği Hemşin'de Kaçkar Yolu Şenliği Hemşin'de
Rize İl Genel Meclisi Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Hemşin Belediyesi himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Kaçkar Yolu Şenliği, 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü başladı....

Mayıs Ayı Yaş Çay Bedelleri Ödeniyor.
Budama Bedelleri Ödeniyor
 

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Hava Durumu 
 Reklam

VİDEOLARGüncel | Sosyal Hayat | Ekonomi | Siyaset | Sağlık | Eğitim, Kültür | Tabiat | Spor | VİDEOLAR | AYIN KONUĞU | HEMŞİN TARİHİ | RİZE'Yİ CANLI İZLE | HEMŞİN'İ TANIYALIM | Gizlilik Politikasi


 

© Copyright - 2007- www.hemsinvadisi.com - Tum Haklari Saklidir. 
     iletisim : hemsinvadisi@hotmail.com