Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi          Fotoğraf Galerisi
 

Avrupa'ya Göçün 58 Yılı - www.hemsinvadisi.com
   
 

Sakaoğlu M.Ali ¬

Sakaoğlu M.Ali

 Avrupa'ya Göçün 58 Yılı
 YAZI BOYUTU

 Tarih : 26.7.2018 - 23:22:38 


Almanya'nın 2. dünya savaşından sonra,ülkeyi yeniden inşa (Wiederaufbau der Deutschland) için,emekçi-işçi alımı anlaş ması yapılmıştı.


Almanya'nın 2. dünya savaşından sonra,ülkeyi yeniden inşa (Wiederaufbau der Deutschland) için,emekçi-işçi alımı anlaş ması yapılmıştı.

 

Ankara-Berlin,arasında imzalanan anlaşma,Dr.Adenauer Konrad ve Adnan Menderes Hükümeti arasında,“1963 Ankara“,işçi göçü anlaşmasıydı.

TÜRK İŞÇİLERİNİN GELDIĞI,TAM 58 YIL OLMUŞTU.

2011’de Türk işçilerin Almanya’ya göçünün 50. yıldönümü kutlan mıştı.

Bugün ise,tam 58 yıl-sene oldu.Bir ömürdü...

Almanya'da bu vesileyle yıl boyunca çeşitli faaliyetler ile,adeta şenlik havasında geçmişti.

Daha öncede,Ekim ayındaki kutlamalara,(zamanın) Baş bakan Erdoğan’ın da katılması,davet edilmesi düşünülmüştü.

BUGÜNKÜ TARİH İLE,TAM 58 YIL OLUYOR

 (Nice,yeni akrabalıklar oluşmuş,bir o kadar da,yuvalar yıkılmıştı.)

Tam 58 yıldır bu ülkede yaşayan Türklerin topluma uyumu nun yeniden yoğun şekilde tartışılması da bekleniyor. Almanya’ya ilk resmi işçi göçü, Ankara ve Berlin arasında 31 Ekim 1961'de “Türk İşçi Alımı Anlaşması”nın imzalanmasıyla başlamıştı.

Türk işçilerin ilk kafilesi,1961’de Almanya’ya davul zurnalarla uğurlan miş,öylede karşılanmışlardı.

Bazı Almanlarda, hayallerindeki o pala bıyıklı delikanlı yığıtleri merak ediyor, gelen kafileleri tren istasiyonlarında görmek için,adeta sıraya dizilmişlerdi.

KAYTAN BIYIKLI ALİ,MEMED,VELİ'LER...

Gidenlerin aklında,üç-beş kuruş biriktirip,sonra,“bir ev, dai re, traktor, tarla“,alıp geriye dönmeye düşünmüşlerdi... Elbetteki geriye dönenler olmuştu da,çoğuda buralarda kalmıştı.

* * *

(Gurbetçiler ile birlikte,bir edebiyat kültürüde oluş muştu.Yaşanmış hayatlar, roman,hikaye,Şiiir -Antolojı-kitap ları,çizgi rom an,filimlere konu olmuştu.İşte bunlar dan bir kaç resim.)

* * *

Bugün Almanya’da yaşayan Türklerin sayısı,3 miliyondan,4 milyona yaklaşıyor.

Birinci kuşak işçi fert ve aillerin çocuklarının,bir çoğuda,kendi işyerlerini kurmuş,bir çoğuda,eleman çalıştırmaktadırlar.

TÜRK ASILLI DÜNÜN İŞÇİLERİ,BUGÜN İŞ VEREN DURU MUNA GELMIŞTI,YANI "PATRON"DULAR.

Bu süreçte çok sayıda Türk asıllı, işçilikten işveren durumu na gelmiştı. Örneğin,Almanya'da Türkler tarafından kurulan tam 85 binnin üstünde şirket olduğu tahmin ediliyor.

* * *

(Gurbette oluşan,iş arkadaşlığı evlere taşmıştı.İşte bunlardan bir kaç resim, Arşif,Yeniyurt)

* * *

Bunların,birde,Handelskama-Ticaret Odası-'da kayıtları olmalı. Bu şirketlerin yıllık cirosu 45 milyar Euro'nun üstünde...

Ama Türkler özellikle 80'lerde başlayan yabancı düşmanlığı nedeniyle zor günler de yaşadı.

SOLİNGENLERİ DE...

(-Bize göre-Almanlar ile Türklerin tarıhî dostluğu na bir ateş serpen,casusların,komplo işiydi.)

1993’te Solingen'de bir Türk ailesinin evinin kundaklanma olayı, Türkle rin Almanya'da karşılaştıkları güçlüklerin simgesi haline gelmıştı.

SPORA SİYASET KARIŞTIRMAKLA,IRKÇILIĞI-KARA-CAHİL- FAŞITLIĞI DE KÖRÜKLEMEKTEDİR. BUNUN EN SON ÖRNEĞİ DE,MESUT ÖZİL ve İLKAY GÜNDOĞAN TARTIŞMALARINDA GÖRDÜK

. Günümüzde yabancı düşmanlığının yanı sıra,Türk köken-asıl-lilerin en büyük sorun-meselelerin başında,uyum konusu geliyor-muş!.

Aslında,uyumsuzluk yokta,illaki bir başkalaştırma,asimile edi lemiyen Türkler,meselesi vardı.

Pek çok Alman,üzerinden 58 yıl geçmesi ne rağmen,Türkle rin topluma uyum sağlayamadığını düşünüyor-muş!.

DÜN OLDUĞU GİBİ, BUGÜNDE, AVRUPA,İSLÂMİYETİ, “TEHDİT“ OLA RAK GÖRMEKTEDİR.

(Boş zamanlarda,çocuklara din-ahlak dersi öğreten fahri Hoca,Alp dağları eteği,Steingaden'de,Türk-Müslüman Cemaatı,Foto.Ali)

İslam ve Müslümanlar Avrupa'yı korkutuyor-muş!..

Fransız IFOP kamuoyu araştırmalar kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre,Fransa ve Almanya’da halkın neredeyse yarısının ülkelerinde yaşayan Müslüman ları “millî kimlik için tehdit” olarak görüyor-muş.

(O Fransa ki,bir çok Kolonist memleket leri de Fransa yap mıştı. Cezayır,Fas,Tunus,kismen Libya...Bir çoğu da,eski Osmanlı Türke bağlı ülkelerdi.)

* * *

(2.dünya savaşından sonra (DDR-WSR)-olarak ikiye bölü nen Almanya;bir toplantı da DDR Sefi Honeker (sol,önde) ve Batı Almanya Cumhuriyeti (WDR) Başbakanı Helmut Kohl, bir merasimde,“şerefe“ bartak tokuşturuyorlar.(Kohl ve Honeker de,ölmüştü.Toprakları bol olsundu.)

* * *

Aralık ayında(2011) Fransa ve Almanya’da toplumu temsil edici 800 hafıza,kışı,üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre,merkez ve aşırı sağ (Alman,Apd,gibi) partileri destekle yen seçmenler arasında,Müslü manları “tehdit” olarak görenlerin sayısı,sol parti seçmenlerine oranla daha fazla.

2011'LERDE,FRANSA,ESKİ CUMHURBAŞKANI,NİCOLAS SARKOY'DE...

Fransa’da Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin iktidar partisi Halk Hareketi Birliği’ne (UMP) oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 62’si için “Fransa’nın kimliği açısından tehdit” oluşturuyor. Bu oran Fransa’da sol partilere oy verenler arasında yüzde 24. Müslümanları tehdit olarak gören Fransız aşırı milliyetçi oranı ise yüzde 98. Almanya’da iktidar ortakları CDU/CSU (Hıristiyan demokrat) seçmenleri arasında Müslümanları tehdit görenlerin oranı yüzde 45. İktidarın küçük ortağı(2011 yılı) liberallere (FDP) oy verenler arasında ise yüzde 35. Fransa ile Almanya'yı bu konuda ayıran temel özellik Alman solunun Müslümanlara Fransız soluna oranla,daha şüpheci olması.

Almanya'da SPD (sosyal demokrat) seçmenlerinin yüzde 38’i ile PDS (komünist) seçmenlerinin yüzde 49’u ülkedeki Müslümanları Almanya'nın kimliği için tehdit olarak tanımlanı yordu.

İŞÇİ AİLELERİN,TAHSİL YAPAN ÇOCUKLARI

(İşçi aileler in,başarılı çocuklarıda vardı.Kimisi,Avukat, Doktor,Mimar, İşletmeci,gibi dallarda tahsil yapan geneçler...Bunlara manevî-moral-destek için verilen ödüller düzenlenirdi.Resimde,Bunlardan biride, Münih Başkonsolos luğu.)

* * *

Fransa'da sol seçmenlerin “sadece” yüzde 24’ü Müslüman ları “tehdit” olarak görüyor.

(Sanki,İrak,Afkanistan,Suriye'yi,herhangi bir Müslüman ülke si işgal etmıştı!..Bunları hiç görmek istemeden,ileri sürülen, Müslüman „Tehdit“,yalandan ibarettı.

Bunun adına, "Yalanizm!" denirdi.)

HEM ALMANYA,HEMDE FRANSA...

(Bu iki devlette,aralarında bir çok defa savaş etmişlerdi.EG-Avrupa Birliği Çatısı ile bu kavga,savaş-Krieg-ların son bulması istenmiştı.)

Hem Fransa hemde,Almanya’da Müslümanların “tehdit” olarak görmesinin başlıca sebebi,(Alman-Fransa,vb.) -“topluma uyuma direniş” oluş turuyor-muş.

Yani,bir başkalaştırma...

Cami yerine Kilise'ye gitmelilerdi ki,“uyum „olmuş olsaydı. Bunların anladıkları,bize göre bu şekildeydı.

* * *

(Aslında,Batıda da,ne Cami,ne Kilise,nede Şınagog'a gitme yen,yarı çıplaklârda çoktu.)

FARANSA ve ALMANLARIN HISSIYATI,TAHMİNİ...

Fransızların yüzde 61’i, Almanların ise yüzde 67’si,“Müslü manlar,toplu ma uyum sağlamayı reddediyor” işeklinde görüşleri öne sürüyorlarmış..

(Onlara göre,“nasıl bir uyum olmalı?..,“uyum“'denen şeyden ne anlıyorlar?.."Bizede tarıf etselerde,anlasaydık!." diyesimiz geliyor.)

* * *

(Yabancilar'da spor,Futbol takımları gibi, Tekvando,Boksör dalındada ünlülerimiz vardı.Kosova'lı Muarrem Kuk(Adını“ Marko“ olarak yazılıp çızılır,dolaylı yol dan kimli ğini gizleme hissi, olmalı.(Resimi yüklemiştik,kayıtta yok

* * *

Diğer gerekçeler arasında kültür farklılığı ve Müslümanların Fransa ve Almanya’da bazı semtlerde gruplar halinde yaşamaları gösteriliyor.

Araştırmaya göre Fransızların yüzde 31’i, Almanların ise yüzde 34’ü İslam’ın “Batı değerlerini reddetmek” anlamına geldiğini söylüyor.

Fransızların yüzde 18'i,Almanların ise yüzde 24’ü İslâm dinini “fanatizm”,deyimiyle,eşdeğerde görüyorlar-mış.

Yani,İslâm dini,“fanatık“le eş değerde imiş,onalar göre!.

* * *

Fransa'da yaklaşık 6 milyon,Almanya’da ise,4 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor.

USA-ABD'LERİNE GÖÇ EDEN ALMANLAR...

(Buraya resim yükledi velakın,kayıt etmiyır,bu program,yhy)

* * *

(Bir meyve tarlası,bahçesı düşününüz,rekn renk meyveler ve renga renk çiçekler...

Bir ülke,toplum içinde,illaki dinî değerlerle ölçülecekse,bu bahçelerdeki meyveler çeşitlılığinde sayılırdı,Hristiyan,Müslüman,Budist,Şamanist Müsevilik,de... Tıpki,âden baba,Hava Ana'mızın bulunduğu mekan gibi...

* * *

Demekki,Müslümanlar,bunlara hâlâ İslâmiyeti anlatamamışlardı.

Anlamak,kavramak istemeyen,“fanatık“ ön yargı vardı... Nasıpsızlık söz konusuydu.

İkinci cihan harbinden sonra,Avrupaya davet edilen işçiler den,İtalya,Portekiz,Yunanistan,Yogoslav,Türkiye'den bahsedelim,geçmişten hafızaları tazeleyelim derken,başka sokaklarda da dalmış olduk,kusurumuz „af“ ola.

* * *

Ta başta açıklamamız gerekeni aktarmakla,konumuzu noktalamış olalım.

Hülesa,II. Dünya savaşında,adeta yerle bir edilen Almanya,savaşta,bir kaç miliyon insan(er) kaybetmişti. Almanya,işgücü açığını yabancı işçi getirme ile kapatmayı hesapla mıştı.

Bu açığı kapatmak için,önce,Hristiyan memleketleri,1955'de İtalya; sonra,1960'da İspanya; ve de 1960'da Yunanistan ile işgücü anlaşmaları yapmıştı.

* * *

ALMANYA'YI YENİDEN İNŞAA ETMEK İÇİN...

..Buna rağmen,işgücü açığı kapatı la mamıştı.

Arkasından Türkiye (1961),Fas (1963),Portekiz (1964),Tunus (1965) ve Yugoslavya (1968) ile anlaş malar yapılmıştı.

Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imza lanan işgücü alımı na ilişkin anlaşmada,diğer ülkeler gibi teklifi yapan,Türkiye olmuştu.

* * *

(Bu anlaşmaların Almancasınıde buraya yüklemek isterdik,anack;daha inandırı cı olması için,birkaç resim yükleme-kayıt etme- imkanı olmadığından.) 

* * *

Avrupa'ya göçün 58 yılı.YeniyurtAraştırmaServisi..25.07.2018
Paylas |

 
1 2 3 4 5   Bu Yazyya Toplam 10 Puan Verildi
 Kaynak :  Sakaoğlu M.Ali

 Kategori  Sosyal Hayat

1023 Kisi Tarafindan Okundu.

Yorum ( 1 )   

 aliş

26.7.2018 23:27:04 

  Gurbet

Cevapla


Gurbet acıdır bilinmez


ip Adresi Kayitli   

Sayfa  

 Bu Yazara Ait Di?er Yazylar

Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

 26.7.2018

DÜNDEN BUGÜNE KIRIM

 23.4.2018

DÜNYA'DA İLKLERİ YAŞATANLAR

 16.4.2018

LOZAN'DA KAYBETTiKLERiMiZ... ( 1)

 3.11.2017

SUYA-BULUTA SERDENİŞ

 21.2.2017

SOSYAL MEDYA AİLE YAPISINI TEHDİT EDİYOR

 17.2.2017

TERÖR BELÂSINI BERTARAF ETMEK

 19.12.2016

Bukadarına da, Pes Doğrusu!

 20.3.2016

ASYA'DASN-AVURUPA KI'TASI'NA,DİNÎ ÇATI ALTINDAKİ FAALİYET VE YAYILIMLAR..*Tarsus,Efes,İstanbul..

 26.3.2014

DESEK YAZSAK MI ACABA 10 KARADENİZ İZLENİMLERİ

 12.12.2013

OSMANLI ZULME TAVİZSIZ,HOŞGÖRÜSÜZ DU.. DAİMA MAZLUMUN YANINDAYDI..

 13.10.2013

desek,yazsak mı acaba, doğu Karadeniz izlenimleri 9.bl.

 6.10.2013

Desek yazsakmı acaba,Doğu Karadeniz Gezi İzlenimleri, 8.bölüm...

 6.10.2013

Desek,yazsak mı acaba?.D.Karadeniz'e Seyahat-göze takı lanlardan.. (7.Bölüm)

 6.10.2013

DESEK,YAZSAK MI ACABA?..D.KARADENİZ'DEN...* 5.Bölümün devamı 6.Bölüm..Fındık Hoca'nın kısa seceresi

 6.10.2013

 
 
 

 

 Reklam

Rize'yi Canlı İzle
 Duyuru
 Köse Yazilari

Sevgili Müsellim

Sevgili Müsellim ¬
Pokut ve Sal Yaylası İzlenimlerim

Dr. Senay Baltacı

Dr. Senay Baltacı ¬
Uzay terapisi de denilen DRX-9000 tedavisi

Davut ŞENTÜRK

Davut ŞENTÜRK ¬
Ramazan

Dr Murat BALTACI

Dr Murat BALTACI ¬
Fiziksel Aktivitenin Yararları

Osman Coşkun

Osman Coşkun ¬
DAVETİYEDİR

Alpay BALTACI

Alpay BALTACI ¬
İYİLİK EKSENİNDE...

Sakaoğlu M.Ali

Sakaoğlu M.Ali ¬
Avrupa'ya Göçün 58 Yılı

Av Yusuf

Av Yusuf ¬
SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı

Mehmet Okumuş

Mehmet Okumuş ¬
AVRUPA'DAKI GURURURUMUZ MAHINUR OZDEMIR LONDRA'DA MISAFIRIMIZDI.

DOĞU&BATI

DOĞU&BATI ¬
Yazi Eklenmemis

Nihat PAMUKÇU

Nihat PAMUKÇU ¬
KÖR SATRANÇÇI
 

 Reklam VadisiHenüz Haberlere Puan Verilmemis..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni İle Başladı...
 

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Hava Durumu 
 Reklam

VİDEOLARGüncel | Sosyal Hayat | Ekonomi | Siyaset | Sağlık | Eğitim, Kültür | Tabiat | Spor | VİDEOLAR | AYIN KONUĞU | HEMŞİN TARİHİ | RİZE'Yİ CANLI İZLE | HEMŞİN'İ TANIYALIM | Gizlilik Politikasi


 

© Copyright - 2007- www.hemsinvadisi.com - Tum Haklari Saklidir. 
     iletisim : hemsinvadisi@hotmail.com

Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Didim escort Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort Ordu escort Alanya escort Fethiye escort